Política de Qualitat

ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN S.A. és una empresa dedicada a la compravenda, emmagatzematge i distribució de productes congelats d’alimentació i peix fresc, producte alimentari refrigerat, producte sec i serveis logístics a tercers. Amb la finalitat de millorar la seva competitivitat i resultats econòmics, té definida la present Política de Qualitat que serveix de marc de referències per l’establiment anual dels objectius de qualitat i té implantat en els seus centres de treball (Sant Fruitós de Bages, Barcelona-Mercabarna, botigues Garoina i FrimanGO) un Sistema de Gestió de la Qualitat segons el model ISO 9001:2015, que es desenvolupa principalment en el Manual de Qualitat, en els Manuals de Seguretat Alimentària (APPCC) i en els Procediments.

FRIMAN vol oferir un nivell de servei òptim que satisfaci les expectatives de les parts interessades. Per aquest motiu, la Direcció basa el sistema de qualitat en:

  • El compliment de tots els requisits de client, legals i reglamentaris, aportant els recursos necessaris.

  • La participació dels seus empleats com a element vertebrador de les relacions que s’estableixen i de les activitats que es duen a terme en la companyia. Conscient d’aquest fet, FRIMAN desenvolupa la seva política de formació y de prevenció de riscos laborals.

  • La recerca de productes i serveis adients a la demanda en relació al millor preu.

  • La millora contínua dels processos.

  • L’avaluació periòdica dels riscos i oportunitats, considerant les possibilitats que les noves tecnologies posen a l’abast de l’empresa.

FRIMAN vol donar una resposta adequada a aquestes expectatives, assegurant la rendibilitat del negoci i minimitzant l’impacte ambiental des d’una perspectiva d’empresa innovadora, moderna i que ofereix productes i serveis de qualitat.

Manresa, 10 de febrer de 2020