{"148008": {"descripcio": "Diferencia d'inventari", "date": "2020-12-04 00:03:17.723691", "cartera_id": 632, "partner_id": 2012834, "id": 148008, "tipus": "No es pot preparar"}, "147949": {"descripcio": "Diferencia d'inventari", "date": "2020-12-03 13:44:12.407264", "cartera_id": 223, "partner_id": 1021, "id": 147949, "tipus": "No es pot preparar"}, "147956": {"descripcio": "Defici\u00e8ncies en l'albar\u00e0 (sense lot, data caducitat, no valorat)", "date": "2020-12-03 13:50:01", "cartera_id": 22, "partner_id": 145541, "id": 147956, "tipus": "Anomalies en recepci\u00f3"}, "147954": {"descripcio": "Diferencia d'inventari", "date": "2020-12-03 13:44:40.348784", "cartera_id": 223, "partner_id": 1021, "id": 147954, "tipus": "No es pot preparar"}, "147955": {"descripcio": "Diferencia d'inventari", "date": "2020-12-03 13:44:41.11787", "cartera_id": 223, "partner_id": 1021, "id": 147955, "tipus": "No es pot preparar"}, "147952": {"descripcio": "Diferencia d'inventari", "date": "2020-12-03 13:44:32.044852", "cartera_id": 223, "partner_id": 1021, "id": 147952, "tipus": "No es pot preparar"}, "147953": {"descripcio": "Diferencia d'inventari", "date": "2020-12-03 13:44:38.633677", "cartera_id": 223, "partner_id": 1021, "id": 147953, "tipus": "No es pot preparar"}, "147950": {"descripcio": "Diferencia d'inventari", "date": "2020-12-03 13:44:30.302154", "cartera_id": 223, "partner_id": 1021, "id": 147950, "tipus": "No es pot preparar"}, "147951": {"descripcio": "Diferencia d'inventari", "date": "2020-12-03 13:44:31.078995", "cartera_id": 223, "partner_id": 1021, "id": 147951, "tipus": "No es pot preparar"}, "147998": {"descripcio": "El conductor no va arribar al punt d'entrega", "date": "2020-12-03 19:45:33", "cartera_id": 656, "partner_id": 2005639, "id": 147998, "tipus": "No es pot servir"}}